Kondisi Pelaku Maksiat di Padang Makhsyar

Orang yang meninggalkan shalat
Di padang mahsyar nanti, orang yang meninggalkan atau menunda-nunda shalat akan menemui hisab yang sangat sulit, ia tidak memiliki cahaya keselamatan, dikumpulkan bersama Fir’aun, Qorun, Haman, dan Ubai bin Khalaf. (HR Ad-Darimi No.2777). Sedangkan orang yang meninggalkan shalat berjamaah padahal ia tidak berhalangan, maka kelak pada hari kiamat ia akan merunduk ke bawah dan diliputi kehinaan. (QS Al-Qolam[68].42-43).

Orang yang tidak menunaikan zakat
Di hari kiamat nanti, orang-orang yang enggan membayar zakat akan mengalami keadaan sebagai berikut :
1. Emas dan perak yang tidak dizakatinya akan di panaskan dalam neraka Jahanam, lalu dibakar dengan dahi mereka, lambung dan punggung mereka.
2. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya pada hari kiamat.
3. Bila ia tidak menzakati binatang ternak yang seharusnya wajib dizakati, maka ia akan disungkurkan di atas wajahnya pada sebuah lubang yang luas. Kemudian binatang-binatang tadi akan menginjak dengan kukunya dan menanduk dengan tanduknya.
4. Nanti hartanya akan diwujudkan dalam bentuk ular ganas yang memiliki dua taring yang berbisa, ular itu melilitnya dan mencabik-cabiknya pada kedua sisi mulutnya. (HR Muslim no.1647,HR Bukhari no 1314).

Pelaku zina
Para pezina kelak di akhirat, hisabnya sangat buruk. Mereka akan disiksa di atas api yang menyala-nyala, berteriak histeris, dari kemaluan mereka keluar bau yang menyengat dan ghuttah (sungai di neraka yang bersumber dari kemaluan para pelacur) yang kelak di minumkan bagi peminum khamer, kemudian di dalam neraka, ular menyengat para pezina sehingga merasakan pedih sakitnya selama 1000 tahun. Lalu terkelupaslah daging-dagingnya dan akan mengalir dari kemaluannya nanah dan darah busuk. (Al-Kabaair : Imam Adz-Dzahabi).

Para pemabuk

Para pecandu minuman keras dan obat-obat yang memabukkan akan menemui hisab yang berat di padang mahsyar. Kedudukannya pada saat itu tak ubahnya seperti orang yang berbuat syirik kepada Allah. Allah SWT akan mencegahnya untuk masuk ke surga ketika melewati shirath, Malaiakat Zabaniyah akan menariknya ke sungai Khabal. Bila terus menerus mabuk, maka akan dilelehkan dengan logam dari neraka Jahanam. (Al Kabaair : Imam Az Dzahabi, HR Ahmad no. 2325)

Orang yang memakan harta riba
Di padang mahsyar, orang yang memakan harta riba akan menemui hisab yang sangat berat, ia akan dikumpulkan dalam keadaan seperti orang gila dan kerasukan setan sebagaimana yang dijelaskan dalam firman Allah : “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kerasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila …(QS Al-Baqarah [2]:275).

Orang yang membunuh orang mu’min
Orang yang membunuh seorang mu’min akan mengalami hisab yang berat, azabnya dilipat gandakan pada hari kiamat dan dia akan kekal dalam azab itu dalam keadaan terhina , kemudian dipertemukan dengan yang dibunuh untuk diadili. (Fathul Bari, 12/ 196).

Pelaku bunuh diri

Kelak di akhirat nanti, orang yang bunuh diri akan disiksa dengan benda yang ia gunakan untuk membunuh dirinya sendiri. “Barang siapa yang membunuh dirinya dengan benda yang tajam, maka nanti di neraka Jahanam benda itu akan ditusuk-tusukannya ke perutnya dan ia kekal di dalamnya. Barang siapa membunuh dirinya dengan racun, maka nanti di neraka Jahanam ia akan memegang racun itu dengan tangannya lalu menghirupnya dan ia kekal di dalamnya, barang siapa yang membunuh dirinya dengan terjun dari puncak gunung, maka ia nanti ia akan terjun ke dalam neraka Jahanam dan ia kekal di dalamnya.” (HR. Bukhari-Muslim).

Orang yang durhaka kepada kedua orang tua
Orang ini akan menemui padang mahsyar dan hisab yang sangat berat, dan Allah tidak sudi melihat wajahnya. (Shahih Al-Jami’ As-Shaghir no. 3071).

Mudah-mudahan bermanfaat, Amiin.
Subhaanaka Allaahumma wabihamdika asyhadu an-laa ilaaha illaa Anta, astaghfiruka waatuubu ilaika.

0 Response to "Kondisi Pelaku Maksiat di Padang Makhsyar"

Posting Komentar

Powered by Blogger